Centar išće pomoćnike za Hrvatski bal

Hrvatski centar u Beču išće volontarne suradnike za ljetošnji Hrvatski bal u Beču. Potribni su im dobrovoljci, ki kontroliraju ulaznice i čuvaju ulaze, dilu dare za dame ili prodavaju žetone za rulet. Suradniki, ki moraju biti u svetačnoj opravi, ćedu imati slobodan ulaz na bal i ćedu dostati mali dar.

Interesirani se moru informirati i najavati telefonski ili putem maila kod Hrvatskoga centra. Pripravni sastanak će biti srijedu, 16. januara. 72. Hrvatski bal u Parkhotelu Schönbrunn će biti subotu, 19. januara. Ljetos su isto opet zibrali osebujno balsko vino kot i posebne šoljine s logom Hrvatskoga bala u Beču. Ljetošnji bal će stati u znaku multietničke Slavonije.

Hrvatski bal Beč balsko vino prezentacija

Petar Tyran

Kontakt:

Hrvatski centar Beč
telefon: 01/504 63 54
mail: ured@hrvatskicentar.at