Dan otvorenih vrat u DNSŠ Veliki Borištof

Dvojezična nova sridnja škola u Velikom Borištofu danas srijedu otvara svoja vrata za sve interesirane roditelje i buduće školare. Od šestih navečer se moru ljudi informirati o ponudi dvojezične škole. Pripravno imaju i bogat program s kim kanu zadobiti čim već budućih školarov, je rekla direktorica Elvira Heisinger.

Očekuju dicu iz dvojezičnih osnovnih škol okolice ali i iz drugih škol. Nudu informativni večer za roditelje i dicu.

direktorica Elvira Heisinger Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof

ORF

Direktorica Elvira Heisinger je sukpa s učitelji...

Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof

ORF

...pripravila zanimljiv večer za buduće školare

Ponuda škole od tamburašev do programiranja

Na primjer se budući školari moru upoznati s informatikom ili novim predmetom Coding & Robotics, kade se dica na niskoj razini uču programirati ar to da će u budućnosti biti jako važno, je rekla direktorica Elvira Heisinger. Pripravno imaju ča u različni jeziki, kot na primjer kratak skeč na engelskom jeziku, Tamburaši ćedu pozdraviti ljude.

U dvorani za kemiju smu dica načinjati pokuse a u veži ćedu za goste imati par slatkarijov. Školari u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi Veliki Borištof se tokom školskoga ljeta bavu s različnimi projekti, momentano s pomoćnim projektom za Sudan.

Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof

ORF

Školari se tokom ljeta bavu s različnim projekti

Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof

ORF

Dan otvorenih vrat navečer bolje odgovara

Za termin navečer su se odlučili, ar mislu da onda ljudi imaju već lazno nego subotu dopodne, tako Heisinger. Najavit se moru školari po pokazanju prvoga semestra, ali još do početka školskoga ljeta imaju lazno da si premislu, je naglasila Elvira Heisinger. U ovom školskom ljetu pohadja 45 školarov i školaric Dvojezičnu novu sridnju školu Veliki Borištof.