Vozači moraju paziti pri snigu

Autoklub ARBÖ u Gradišću svituje vozačem da se pri vožnji prilagodu zimskim prilikam ter da se polaglje i opreznije vozu. U ovi dani je bilo nekoliko prometnih nesrić na glatki cesta.

Kako javlja Gradišćanska sigurnosna centrala su imali sedam intervencijov pri ki su morali izvući auta iz jarkov.

Schneesituation

ORF

Vozači se moraju prilagoditi zimskim prilikam

Gradišćanske cestarnice stalno u službi

Dosidob je jedna peršona ranjena. Gradišćanske cestarnice imaju 73 vozila i 250 suradnikov. Momentanu potribuju 300 tonov soli na dan. Za četvrtak kažu prognoze da će opet spasti nekoliko centimetrov novoga sniga i uza to će puhati vjetar.

Autoklub ARBÖ svituje da se vozači koncentrirano vozu, da ne koču naglo i da imaju nažgano sviću. Zvana toga je potribno da je očišćena tablica, ar u slučaju da se ne more čitati registracija se grozi kaštiga od 70 eurov.