Kanu graditi neboder u Borti

Bortanska naseobinska zadruga (OSG) kani u centru Borte graditi neboder. Ov neka stoji prik puta jur postojeće 14-katov visoke zgrade i neka bude isto 37 metrov visok. Planirani su uredi i 20 stanov, kot i podzemna garaža.

Pläne Hochhaus Oberwart

ORF

Neboder kanu graditi u centru Borte

Stroški se kreću u višini od 10 milioni eurov. U marcu kani OSG predati plane za izgradnju.