Subvencije za minjanje grijanja na ulje

Zemlja Gradišće kani smanjiti korišćenje ulja za grijanje u domaćinstvi i stavlja na raspolaganje 400.000 eurov. Do 15. maja se more prositi posebna subvencija za minjanje staroga grijanja na ulje na alternativne sisteme.

Podupirat ćedu 30 procentov stroškov, a maksimalno 3.000 eurov. Ako se inštalira u kombinaciji naprava za alternativnu energiju, onda je podupiranje više.

S prvim januarom je zemlja Gradišće preuzela predsjedničtvo konferencije referentov za čuvanje klime. Još ljetos kanu zaključiti novelu zakona za uredjaje grijanja i klimatizaciju, ka ne dozvoljava grijanja fosilnim gorivom u novi zgrada od 2020. ljeta.