NSŠ Sveti Mihalj dobila nagradu trajnosti

Nova sridnja škola Sveti Mihalj je med dobitniki šeste Gradišćanske nagrade trajnosti. Pri ovom školskom naticanju pod geslom „Život kroz vodu, život s vodom i život u vodi“ je drugi razred Svetoga Mihalja osvojio drugo mjesto. Ali zapravo je cijela škola bila uvezana u djelovanje na temu „Jezero za rasline, živine i ljude“.

Aktivnosti NSŠ Sveti Mihalj u okviru projekta  "Jezero za rasline, živine i ljude"

Medijski servis Zemlje Gradišće

Biolog Joachim Tajmel upoznao je dicu florom i faunom okolo jezera u Maloj Borti

Jezero u Maloj Borti, ko se nahadja na susjedstvu Svetoga Mihalja, je Nova sridnja škola koristila kot mjesto za podučavanje biologije i drugih predmetov izvan razreda, je rekla učiteljica Margit Hajszan.

Aktivnosti NSŠ Sveti Mihalj u okviru projekta  "Jezero za rasline, živine i ljude"

Medijski servis Zemlje Gradišće

Školari i školarice znatiželjno pratu, kako biolog Joachimom Tajmel flošicom krmi malu vidru „Rezi“

Pod peljanjem biologa Joachima Tajmela su dica izvidila, ke živine i rasline živu u jezeru i okolo njega. Mrižom s držalom su lovila živine, da bi si je točnije pogledala. Drugi put opet su školari i školarice udicom lovili ribe i razgovorali o vrsti rib. Ribe su potom opet pustili u slobodu.

Aktivnosti NSŠ Sveti Mihalj u okviru projekta  "Jezero za rasline, živine i ljude"

Medijski servis Zemlje Gradišće

S učiteljem Sebastianom Genserom su dica i lovila ribe...

Aktivnosti NSŠ Sveti Mihalj u okviru projekta  "Jezero za rasline, živine i ljude"

Medijski servis Zemlje Gradišće

...i ovako upoznala različne vrsti, ke živu u jezeru

Plot za amfibije - dugoljetni projekt

Sabiranje amfibijov je jur od 1997. ljeta projekt Nove sridnje škole Sveti Mihalj. Svako ljeto u protuliću školari, učiteljstvo i roditelji pomažu postaviti ov plot kod jezera u Maloj Borti. Dica još i u vazmeni prazniki dobrovoljno svaki dan ispražnjuju kante s amfibijami, odredjuju njev spol i dokumentiraju broj spašenih žab.

Aktivnosti NSŠ Sveti Mihalj u okviru projekta  "Jezero za rasline, živine i ljude"

Medijski servis Zemlje Gradišće

Školari postavljaju plot, da žabe ne bi dospile na za nje pogibelnu cestu

Aktivnosti NSŠ Sveti Mihalj u okviru projekta  "Jezero za rasline, živine i ljude"

Medijski servis Zemlje Gradišće

I u vazmeni prazniki školari i školarice pobiraju putujuće žabe

Princip čišćenja vode kot tema u predmetu fizike

Ali i u predmetu fizike su se školari i školarice bavili vodom. Napravili su neke pokuse, na primjer pogledali su kako funkcioniraju kanalizacija i čišćenje vode. Zgradili su mini-bistrilišće od plastičnih peharov.

Aktivnosti NSŠ Sveti Mihalj u okviru projekta  "Jezero za rasline, živine i ljude"

Medijski servis Zemlje Gradišće

Školari su u predmetu fizika konstruirali mini-bistrilišće

20 ljet ÖNJ na Novoj sridnjoj školi Sveti Mihalj

Konac projekta je bilo svečevanje 20. obljetnice postojanja grupe Austrijanske mladine za zaštitu prirode (ÖNJ) u školi. Ovde su bile pozvane i osnovne škole iz okolice. Pri različni štacija su dica Nove sridnje škole Sveti Mihalj dala svoje znanje dalje mladjim. Pri različni štacija su dica riješila različne zadaće.

Aktivnosti NSŠ Sveti Mihalj u okviru projekta  "Jezero za rasline, živine i ljude"

Medijski servis Zemlje Gradišće

Nova sridnja škola Sveti Mihalj je svečevala 20. obljetnicu postojanja Austrijanske mladine za zaštitu prirode

Upoznati vridnost jezera i vode

Cilj projekta je bilo, da dica spoznaju vridnost jezera kot životni prostor za rasline i živine i kot mjesto za odmaranje za ljude, je rekla učiteljica Margit Hajszan. Uza to je školi i važno zacipiti dici kako važno je šparno zahadjanje čistom vodom.

Nova sridnja škola Sveti Mihalj se je dosle petkrat naticala za Gradišćansku nagradu trajnosti i je četirekrat bila med dobitniki. Kot nagradu su dostali digitalni mikroskop, ki funkicionira i wlan-om, knjige iz područja biologije i pinezni dar od 300 eurov.

Dodiljenje nagrade NSŠ Sveti Mihalj

Medijski servis Zemlje Gradišće

Nova sridnja Sveti Mihalj je primila Gradišćansku nagradu trajnosti

U okviru dodiljenja nagrade su i 52 škole primile certifikat Ekologškola. Med odlikovanimi su dvojezične osnovne škole Vincjet, Vorištan, Trajštof i Rasporak.

Link: