20.000 eurov za Pomoć pri raku

Pri beneficijskoj gali, ku je inicirao zemaljski poglavar Hans Niessl u korist ORF-akcije Svitlost u škurinu su nabrali prik 100.000 eurov. Čer srijedu je predao dio dohotkov, i to ček od 20.000 eurov gradišćanskomu društvu Pomoć pri raku.

Poslovoditeljica Andrea Korlath se je zahvalila ljeta dugomu podupiranju i milodarom, ki da su znak priznanja dobroga djela suradnikov organizacije.

ček pomoć pri raku svitlost u škurinu zemaljski poglavar Hans Niessl, pomoć pri raku Gradišće poslovoditeljica Mag. Andrea Konrath, Vila Vita direktor Bert Jandl

ZMS

Direktor Vila-Vite Bert Jandl, poslovoditeljica Pomoći pri raku Andrea Korlath i zemaljski poglavar Hans Niessl

Dobrotvornu akciju Svitlost u škurinu priredjuju ljetos po 46. put.

Link: