Spomenik dobrovoljcem pred zemaljskom vladom

Pred zemaljskom vladom u Željeznu su srijedu navečer prilikom medjunarodnoga dana dobrovoljcev otkrili spomenik u čast Gradišćancev, ki se u slobodnom vrimenu dobrovoljno angažiraju i pomažu drugim.

Skulptura u obliku 1,62 metre visoke i 3,12 metrov široke željezne table je načinio umjetnik Paul Mühlbauer iz južnoga Gradišća.

spomenik dobrovoljci zemaljska vlada umjetnik Paul Mühlbauer Hans Niessl

ZMS

Umjetnik Paul Mühlbauer i zemaljski poglavar Hans Niessl kod spomenika pred zemaljskom vladom.

U Gradišću se angažira oko 100.000 ljudi u kih 4.900 društav i organizacijov, od ognjobrancev prik Črljenoga križa do muzičkih društav. Njim je posvećeno i novo mjesto dobrovoljcev, na kom stoji skulptura.