Klapa Pinkovac jači u televiziji

Za petim obločićem adventskoga kalendara televizijske emisije Burgenland Heute se danas srijedu shranja hrvatska jačka. Klapa Pinkovac će jačiti Dvorani neba. Burgenland Heute počinje u 19.00 navečer na ORF2.

Muški sastav Pinkovac će tri pute nastupiti u okviru adventske serije. Prvi nastup je s jačkom Dvorani neba, ku si morete pogledati ovde.

Adventkalender Chöre: Klapa Pinkovac

ORF