Zemaljsko čašćenje športašev

U Kulturnom i kongresnom centru u Željeznu su čer utorak častili nacionalno i internacionalno uspješne športaše i momčadi, kot i dugoljetne športske funkcionare. Srebrnu medaliju je dostala plivačica Julija Grabowski iz Pandrofa.

Med čašćenimi funkcionari je Brigitta Huber iz Pandrofa, ka je primila srebrnu medaliju za svoj angažman u društvu Hot Rock Dancers Pandrof. Zlatu medaliju je dostao Alfons Lichtenberger od športskoga kluba Cogrštof.

Med odlikovani momčadi je športsko društvo Cindrof, ki su dostali brončani pokal, isto kot i Plivačka unija Željezno. Odlikovanja je dodilio športstki referent i zemaljski poglavar Hans Niessl.

čašćenje Anna Schmidl i Hans Niessl

lms

Hans Niessl i Anna Schmiedl