Filmski portret Cindrofa

U Cindrofu su pred kratkim prezentirali filmski portret o selu. 37-minutov dužički dokumentarac predstavlja ljude, društva i selo. Tako predstavljaju i domaću Tamburicu Cindrof i svoje kotrige, kot i ljetošnji Dan mladine u Cindrofu. Ovi dijeli filma su na hrvatskom jeziku.

Cilj filma je da se portretiraju ljudi, kako oni živu i kade se sastaju, je rekao producent i snimatelj Roland Schuller. 47-ljetni je rodjeni Cogrštofac ali živi u Cindrofu. Film je nastao po nalogu općine. Onde će se moć u dojdući dani kupiti. Roland Schuller je fotografirao jiliše za povijesnu kuharicu službenov, ku je izdao HKDC. Tamburica Cindrof je ljetos svečevala 55. obljetnicu postojanja.

Cindrof

Roland Schuller

Naslovni kip iz filma o Cindrofu...

Cindrof

Roland Schuller

... u kom je portretirana i Tamburica Cindrof