16. Naticanje u govoru istočnih jezikov

U Gospodarskoj komori u Željeznu je utorak bilo naticanje u govoru istočnih jezikov. 21 školar se je naticao u hrvatskom, ugarskom i ruskom jeziku. Šestimi su bili u kategoriji hrvatskoga jezika.

Naticanje u govoru istočnih jezikov

ORF

Mila Smiljanić je dobila naticanje u govoru

Naticanje u govoru istočnih jezikov

ORF

Dobitniki u govoru hrvatskoga jezika

Najbolja je bila Mila Smiljanić od Dvojezične gimnazije Borta. Drugo mjesto je osvojila Sara Radić od trgovačke akademije Matrštof a Mathias Popović od Dvojezične gimnazije Borta je nastao treti.

Naticanje u govoru istočnih jezikov

ORF

Stručni žiri je pratio govore naticateljev

Naticanje u govoru istočnih jezikov

ORF

Zrinka Kinda je bila odgovorna za hrvatski jezik

Školari se boju držati govor pred publikom

Za hrvatski jezik odgovorna je bila po prvi put učiteljica Zrinka Kinda. Polag nje su školari svako ljeto bolje pripravni, oni su govore napamet naučili i su pokazali visok nivo.

Nažalost je teže motivirati školare, da usmeno predstavu svoje sastavke, govore ar se boju, tako Zrinka Kinda. Ali pri samom naticanju vidu, da to nije ništ strašnjoga govoriti pred publikom, pred drugimi školari. Laglje je sugurno, se naticati pismeno.

Nijedan se nije naticao iz sridnjega Gradišća

Priprava za zainteresirane školare počinje jur u septembru uz regularno podučavanje. Školari moru birati med nekimi temami, ljetos na primjer su to bile: 100 ljet Republika, kako dalje po maturi ili migracija. Ali naticatelji moru i sami predložiti jednu temu. tako da je i ov put bilo dost sudionikov s vlašćom temom.

Ljetos nije bilo školarov iz sridnjega Gradišća, a i u gradišćanskohrvatskom jeziku se nijedan nije naticao. Tako je ljetos bio broj sudionikov niže nego obično, je rekla Zrinka Kinda. Četveročlani žiri je gledao na prezentaciju, sadržaj i jezično znanje naticateljev, je rekla učiteljica Zrinka Kinda.

Naticanje u govoru istočnih jezikov

ORF

Dobitniki u pisanju sastavkov

10. naticanje u pisanju sastavkov

Uz govorni dio imaju školari mogućnost se naticati u pisanju sastavkov. Onde je Patricia Krinulović od gimnazije Kurzwiese Željezno osvojila prvo mjesto. Dora Divoš od Terezijanuma u Željeznu drugo, a Dragan Grabovac od Dvojezične gimnazije Borta treto.

Naticanja priredjuje zemaljski referat za mladinu skupa sa zemaljskim školskim savjetom s ciljem, da podupiraju učnju jezikov gradišćanskih narodnih grup i susjedov, da smanju jezične barijere i forsiraju većjezičnost.

Pri lanjskom 15. naticanju je dobio Zenit Rustanpašić od savezne gimnazije Željezno.