Harmonija predstavila novi CD

Grupa Harmonija, tamburaško i pjevačko društvo iz Velikoga Borištofa ima novi CD. Svoju drugu kompaktnu ploču su predstavili projduću subotu u okviru adventskoga svečevanja u seoskom parku uz Kugu u Velikom Borištofu. I ova druga cedejka nosi neobičan naslov, i to "...a za vuš nij bolja".

cd Harmonija

ORF

Drugi CD društva Harmonija "...a za vuš ni bolja"

cd Harmonija

ORF

Grupa Harmomija je predstavila CD u Velikom Borištofu

CD je miks od 13 božićnih i adventskih jačak kot i jačak za dušu. Snimke je tehnički predjelao Perica Müller. On je naslikao i jedan dio omota nove cd-jke. Ova naime kaže sliku Rudolfa Klaudusa, a unuk Klaudusa - Perica Müller - je naslikao ovoj sliki dodatno božićno stablo.

cd Harmonija

ORF

Omotna slika je od Rudolfa Klaudusa, koj je dodao unuk..

cd Harmonija

ORF

... Perica Müller naslikano božićno stablo.

Peljač Harmonije Rudi Berlaković je rekao o drugoj produkciji po dvi ljeti u dugoj povjesti društva, da su si zibrali jačke, ke se pred svim ljudem u ansamblu dobro vidu. Oni da su dosta zadovoljni s muzičkim kvalitetom CD-a, koga su snimili uživo u prošli tri ljeti pri različni nastupi.
Svoj prvi CD „Perfekt su drugi“ su predstavili 2016.

Rudi Berlakovich

ORF

Peljač društva, Rudi Berlaković

Drugi CD društva Harmonije stoji 13 eurov. Rudi Berlaković od 2009. ljeta stoji na čelu grupe.

Harmonija sliši med najstarja hrvatska društva u Gradišću. Martin Meršić mladije je osnovao 1922. ljeta kot muški zbor. Početkom 1980-ih ljet su spojili jačkare i tamburaše u današnje tamburaško i pjevačko društvo Harmonija. Pred dvimi ljeti su prestali igrati mladi kotrigi društva. Peljač Rudi Berlaković se ipak ufa, da ćedu najti opet put najzad k Harmoniji i da će se društvo u nekoliko ljeti opet i pomladiti.

Televizijski prinos o prezentaciji CD-a predvidjamo za Dobar dan Hrvati 9.decembra 2019.