100. rodjendan Katarine Beofšić

Katarina Beofšić iz Šuševa ima danas, 24.novembra, svoj 100. rodjendan. Jubilarka živi od 2012. ljeta u staračkom domu Senecura u Filežu. Uz obitelj su i zastupniki veleopćine Veliki Borištof došli čestitati krpkoj 100-ljetnoj u staračkom domu u Filežu.

100. rodjendan Katarine Beofšić iz Šuševa sa zastupniki veleopćine Veliki Borištof

Štefan Bančić

Zastupniki veleopćine Veliki Borištof ćestitali su kripkoj jubilarki.

Katarina Beofšić je prebavila najveći dio svojega žitka u domaćem Šuševu i se je bavila s poljodjelstvom i domaćinstvom. Kot mlada divičica je služila kod slikara Rudolfa Klaudusa i pazila na kćer Dušenku. Kašnje je prošla u Beč, kade je kuhala u privatni domaćinstvi.

100. rodjendan Katarine Beofšić iz Šuševa

Štefan Bančić

100-ljetna Katarina Beofšić s kćerom Christinom

Po smrti prvoga muža, ki je pao u Drugom svitskom boju, se je vrnula Katarina - onda se je zvala po mužu Radić - skupa s malim sinom u Šuševo. 1955. ljeta se je po drugi put skupa zela i od onda nosi prezime Beofšić. U drugom hištvu dostala je dvoju dicu.

Socijalni centar Senecura u Filežu

ORF

Katarina Beofšić živi od 2012. ljeta u domu Senecura u Filežu

U medjuvrimenu broji danas 100-ljetna žena šest unukov, šest praunukov i dva prapraunuke. Svojega muža je pokopala pred 33imi ljeti a i prvi sin je jur na pokoju.