Kerstingerov „Manež života“ u Centru

Pod geslom „Manež života“ su srijedu navečer otvorili izložbu Klausa Ludwiga Kerstingera u Hrvatskom centru u Beču. 42-ljetni rodjeni Velikoborištofac izlaže slike u mišanoj tehniki i skulpture od ilovače, ke su nastale u prošli četiri ljeti.

U svojem umjetničkom stvaranju se Klaus L. Kerstinger pretežno bavi s individuumom, identitetom, društvom, jezikom i ditinstvom. Umjetnine su mu dokumentacija života u svi svoji faseta i zbog toga naslov „Manež života“, je rekao Kerstinger.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Klaus Ludwig Kerstinger

ORF

Klaus Kerstinger po drugi put izlaže u Hrvatskom centru u Beču.

Klaus Kerstinger izložba Manež život Hrvatski centar Beč

ORF

Vitus Weh, predsjednik Umjetničkoga društva Željezno (na livo), Klaus Kerstinger i Petar Tyran pri vernisaži u mecaninu Hrvatskoga centra.

U škurom se shranjaju šari i vidni detalji

Izložbu u Hrvatskom centru je srijedu navečer otvorio predsjednik Umjetničkoga društva Željezno, Vitus Weh. U Kerstingerovi aktualni slika dominiraju škure farbe. Ali, kako veli umjetnik, je to samo na prvi pogled, ar u detalju se pak vidi šaro i vidnije. To si je odgledao od svoje dice, ka ne vidu žitak samo črno i bijelo.

Farbe zrcalu emocije, društvo i aktualna zbivanja. Ipak Kerstinger ne kani da se umjetnine interpretiraju kot političke poruke. „Vidit je, ko držanje imam, ali moji kipi nisu politički“, je rekao Kerstinger, ki od lani živi u Gornjoj Austriji.

Klaus Kerstinger izložba Manež život Hrvatski centar Beč

ORF

Dica su inspiracija i predkip

U neki umjetnina se vidu mali crteži Kerstingerovih kćerov. Redovito mu i dica velu, neka namolja heroje iz televizije. Koč mu pak i velu da im se rezultat ne vidi i onda to Kerstinger napiše u kip nuter. Ta znatiželjni, srdačni i iskreni pristup dice prema umjetnosti i žitku mu se vidi i to kani uloviti u svoji slika i umjetnina, je rekao Kerstinger, ki se sa svojimi kćerami pomina po hrvatsku.

Klaus Kerstinger izložba Manež život Hrvatski centar Beč

ORF

Izložba „Manež života“ je otvorena do 11. januara 2019. ljeta od pandiljka do petka od 10.00 do 17.00 ili po telefonskom dogovoru.

Izložene su i skulpture od ilovače. Ove su dijelom šare i sadržavaju najdraže igračke njegovih kćerov. Kako je rekao Kerstinger je s tim kanio uloviti ta lipi i šari čas, kad su one bile male. To je za Kerstingera lipi čas ditinstva u kom je sve sigurno i lipo. „A ta čas kanim i ja koč imati ponajzad“, tako Kerstinger.

Klaus Kerstinger izložba Manež život Hrvatski centar Beč

ORF

Izložene su i skulpture od ilovače u ke je umjetnik udjelao dičje igračke.

Pred dvimi ljeti je Klaus Ludwig Kerstinger izlagao svoje slike u OHO-u u Borti.

Linki: