Dogodjaji i priredbe u slika

Na ovoj strani morete viditi „galerije“ slik, ke dokumentiraju zbivanja i dogodjaje med Gradišćanskimi Hrvati.

Prezentiran CD „Sound of Pannonia“

Koncert i skeći u Štikapronu

Paradižom leberkeza u Cindrofu

„Ako laž, onda šegava“ u Pinkovcu

40 ljet kantor Štefan Kokošić

25 ljet Viverica u Hrvatskom centru

Festival klapov 2018 u Novom Selu

Erich Novosel u Hrvatskom centru

Prezentacija kuharice službenov

Koncert Pax et bonum

1.CD Basbaritenorov

Ulična fešta 2018 u Beču

Dan mladine 2018 u Cindrofu subotu

Dan mladine 2018 u Cindrofu petak

Link