Gerištof ima teatar male umjetnosti

U Gerištofu su pred kratkim otvorili kazališće male umjetnosti. Lorenc Janešić je iz bivših štalov stvorio kazališni prostor za 32 peršone. U budućnosti ćedu ovde prirediti ne samo predstave za dicu nego i kulturne večeri za odrašćene.

Teatar Lorenza Janeschitza u Gerištofu

ORF

U Janešićevom teatru nudu jur nekoliko ljet kazališće lutak s kašperlom

Lorenz Janeschitz

ORF

Lorenc Janešić izgradjuje svoj teatar u Gerištofu

Penzionist Janešić je investirao kih 27.000 eurov u pregradnju a za ljeto predvidja stvoriti pozornicu pod vedrim nebom s 80 mjest. Daljnji projekt je muzej u pivnici s lutkami, ke Lorenc Janešić sam kreira.