KroaTarantata snima prvi CD

Moliškohrvatska muzička i pjevačka grupa KroaTarantata iz Mundimitra u južnoj Italiji će izdati svoj 1. CD. Snimali su u Mundimitru pod peljanjem Marka Blažete i uz pomoć bubnjara Andija Karalla iz Velikoga Borištofa. Za svoj prvi CD si je mlada grupa KroaTarantata pripravila 11 jačak.

Dijelom su to moliškohrvatske narodne jačke kot i neke vlašće kompozicije, je rekao Marko Blažeta.

Kroatarantata pri festivalu u Devinskom Novom Selu

Jozefína Daničová

Kotrigi mlade grupe KroaTarantata u tradicionalnoj nošnji

Narodne jačke u tradicionalni talijanski melodija

Narodne jačke, ke su očuvali Moliški Hrvati u prošli 500 ljet, su novo aranžirali u poznati talijanski tradicijski ritmi kot su to tarantella, tammurriata, pizzica ili saltarello.

Snimali su u zgradi none Lucije, ada staremajke, u Mundimitru. Od svega skupa 11 jačak su snimili 10 jačak u klasičnoj KroaTarantata formaciji. To znači zastupani su inštrumenti tamburello, bass, gitara, rajle, frula, bufu i glasi, je rekao Marko Blažeta.

KroaTarantata pri Hrvatskom balu u Beu 2016.

Hrvatske novine

Mladi muzičari redovito nastupaju pri Hrvatskom balu u Parkhotelu Schönbrunn u Beču

U augustu 2019. ljeta kanu prezentirati CD u Mundimitru i kašnje pak i u Austriji, znamda na Danu mladine.

2015. ljeta je grupa KroaTarantata dobila kulturnu nagradu Hrvatskoga centra u Beču Mini-Metron.

mini metron 2015

ORF

Moliški Hrvati su se ljetos spomenuli 500. obljetnice doseljenja u južnotalijansku regiju.