Kolo Slavuj primio početnike

Folklorni ansambl Kolo Slavuj je projdući tajedan otvorio vrata svim interesiranim početnikom. Došlo je kih 15 mladih folklorašev iz cijeloga Gradišća kot i iz Slovačke, ki se kanu uključiti u muzički ili tančeni sastav ansambla. Kako je rekla predsjednica Gabriela Novak-Karall su ljetos imali poseban program za tradicionalni početak sezone.

Kolo Slavuj Sarolikolo 45. ljet proba Pinkovac

Kolo Slavuj

Koloslavujci pri probi za nastup prilikom 45. obljetnice postojanja u Pinkovcu

Mladi su veljek na prvi večer doživili „pravu“ probu

Ov put su pri prvom večeru novodošljakov sudjelivali svi člani ansambla, i održali su običnu, redovitu probu, tako da su se mladi mogli odmah uključiti.

Koliko od zainteresiranih se pak zaistinu pridruži folklornoj grupi, se unajpr nikada ne more reći i odvisi od različnih faktorov, tako Gabriela Novak-Karall u razgovoru s Hrvatskom redakcijom ORF-a.

Proba Kolo Slavuja je svenek utorkom od pol sedme do osmih za početnike, a od osmih se vježbaju aktivni člani.