Živković predao knjige općini Stinjaki

Rodjeni Stinjačan Valentin Živković, ki ljetos svečuje 85. rodjendan i dijamantnu mašu je načelniku Stinjakov predao po jedan egzemplar svake knjige, ku je napisao. Živković je duga ljeta peljao Institut za etiku i društvene znanosti na katoličanskom teološkom fakultetu Karl-Franzens sveučilišća u Gracu.

Napisao je po nimšku velik broj knjig o etiki i religiji, a tri knjige su mu izašle u hrvatskom prijevodu u Zagrebu. Valentin Živković je u juniju svečevao svoju dijamantnu mašu.

Valentin Živković predao knjige Stinjakom

općina Stinjaki

Valentić Živković i načelnik Stinjakov Jandre Grandić s knjigami