Prvi roman Jürgena Berlakovića

Rodjeni Velikoborištofac Jürgen Berlaković, ki se je etablirao u alternativnoj sceni za eksperimentalnu muziku i literarno-muzički akcionizam se je sada pojavio i kot autor romana.

Berlaković Jürgen CD Takamovsky

Takamovsky

Lani je Jürgenu Berlakoviću izašao CD, a sada je 48-ljetni u Stanu literature u Beču predstavio svoj prvi roman s naslovom „Tobman“.

Berlaković Jürgen

Naklada Klever

U romanu, koga je Berlaković pisao po nimšku, je novinar Frank Tobman od svojega terapeuta dostao pametne ure s psiho-aplikacijom. Ta app da more Tobmanova zapažanja i njegove misli stalno pretvarati u tekst, koga istovrimeno deponira u „cloudu“ prakse terapeuta. I tako počne 24 ure dugi proces snimanja i pretvaranja misli i zapažanj.

Tobman otpovi svoj posao, biži kroz varoš, sastaje različne ljude i opet i opet išće zaviće u imaginarni soundscape-i (zvučni oblaki) svojih sanj i kritičnoga pogleda na društvo.

Roman Tobman reprezentira čudnovito temeljno šumenje bicarne sadašnosti i svita, ki se je jur zdavno odaljio od svake logike i vjerodostojne interpretacije.

Već o romanu Jürgene Berlakovića morete čuti pandiljak 1. oktobra u 20.04 u emisiji Rub i sredina u programu ORF Gradišće i osam dani dugo ovde u internetu, ako pod ovim linkom išćete emisiju Rub i sredina.