Dan spomenikov

Pod geslom „Diliti dragocjenosti - Ljeto europskoga kulturnoga jerbinstva“ stoji današnji Dan spomenikov. U Gradišću su zbog toga danas predstavili 21 kulturni spomenik.

I novoseoska Crikva svetoga Leonarda je otvorila svoja vrata. U njoj su bili otkrili iluzionističke freska umjetnika Johanna Gfalla, ke su ljetos obnovili i u juliju posvetili.