Ortodoksni kloštar: početak gradnje kljetu

Za prilično ljetodan ćedu graditi prvi pravoslavni kloštar Austrije u St. Andräu u Zajezerju. Gradnja će durati oko 3 ljeta. Investicije se kreću u višini od 6 do 7 milioni eurov. U kloštru će biti 8 do 12 fratrov grčko-ortodoksne vjere. Obuhvaćati će hiže za fratre, biblioteku, djelaonice kot i crikvu u sredini kompleksa.

Biškupija Željezno je pravoslavnoj crikvi na raspolaganje postavila zemljišće na koj će se graditi samostan. Stanovničtvo je spočetka bilo protiv gradnje.