Pripravlja se Forum mladih u Koljnofu

Hrvatska Matica iseljenika pripravlja 2. forum mladih pripradnikov hrvatskih manjin, koga ćedu održati u Koljnofu. Tema sastanka će biti manjinsko obrazovanje na hrvatskom jeziku i iskustva mladih.

Medjunarodni susret će se održati u kooperaciji s Društvom gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj i hrvatskom samoupravom u Koljnofu. U fokusu ćedu biti iskustva mladih, kako su oni doživili hrvatsku naobrazbu doma, u čuvarnici, osnovnoj i sridnjoj školi, a znamda i na sveučilišću.

Putem različnih iskustav najti standard unutar EU-a

Gradišćanski Hrvati na primjer živu u četiri država, a u naobrazbi i socijalizaciji kot pripadniki manjine da je razlik u svakoj zemlji, je rekao potpredsjednik hrvatske samouprave u Koljnofu, Petar Mogyorósi. Mladim iz hrvatske manjin kanu s ovim spravišćem nuditi priliku, da upoznaju druge. Morebit će se i ugodati dojti do nekoga zaključka, kako unutar Europske unije neka bude standard obrazovanja na hrvatskom jeziku, ovako Mogyorósi.

Djelatni sastanak o Forumu mladih pripadnikov hrvatskih manjin

Petar Mogyorósi

Zastupniki Hrvatske matice iseljenika su sastali s organizatori u Koljnofu

Pozvani su svi, ki se zanimaju za hrvatsku naobrazbu

Na Forum mladih pripadnikov hrvatskih manjin su pozvani svi, ki se zanimaju za tematiku hrvatske naobrazbe i ki morebit kanu dalje djelati na tom polju i suoblikovati okvire za hrvatsku naobrazbu. Organizatori se ufaju, da ćedu se odazvati pred svim mladi učitelji i mlade učiteljice, ki se morebit jur angažiraju u različni društvi i su spoznali da je naobrazba ključ svemu, je rekao Mogyorósi.

Uz djelatne grupe, pri ki ćedu sudioniki rastresti svoja iskustava, su predvidjeni izleti i zabavan program. 2. forum mladih pripradnikov hrvatskih manjin u Koljnofu će biti od 21. do 23. septembra. Najaviti se more kod Hrvatske matice iseljenikov i kod hrvatske samouprave u Koljnofu. Prvi forum je bio lani u Subotici, u Vojvodini.