Bus za minjanje pinez gostuje u Gradišću

Eurobus nacionalne banke je opet u Gradišću. Pri ovoj informacijskoj turi moru ljudi besplatno minjati šilinge u eure. Od 2002. ljeta su minjali oko 600 milioni šilingov u eure.

Polag nacionalne banke čuvaju Austrijanci još kih 7 miliardov šilingov. Eurobus je utorak u Željeznu, srijedu u Gornjoj Pulji a prikzutra četvrtak stoji u Matrštofu.