Blagoslovljene nove ognjogasne pumpe

U Pajngrtu su u okviru nediljne maše blagoslovili novu ognjogasnu pumpu. Nova pumpa ima vridnost od 15.000 eurov. Investicija je bila potribna, ar je dosadašnja pumpa jur 40 ljet stara, je izjavio načelnik Kurt Fischer.

Blagoslavljanje nove ognjogasne pumpe u Pajngrtu

Općina Pajngrt

Mjesni farnik Ivan Karall je blagoslovio novu pumpu

Novu sprav je blagoslovio domaći farnik Ivan Karall.