Upravni sud išće novo predsjedničtvo

Čer pandiljak je istekao rok naticanja za predsjednika ili predsjednicu Zemaljskoga upravnoga suda. Iz ureda zemaljskoga poglavara, Hansa Niessla javljaju da se je naticalo kih 10 zainteresiranih, med njimi da je i peljačica ureda zemaljskoga poglavara, Christina Krumböck.

O predsjedniku ili predsjednici će odlučiti zemaljska vlada po preporuki komisije. Sadašnji predsjednik Zemaljskoga upravnoga suda, Manfred Grauszer će kljetu stupiti u mirovinu.