Izašlo aktualno izdanje „Matice“

Matica, misečna revija Hrvatske matice iseljenikov je u svojem najnovijem broju posvetila četire strani dužičak intervju s Marijanom Brajinovićem, utemeljiteljem Austrijansko-hrvatskoga društva i bivšim ministarijalnim savjetnikom. Uza to se još tri članki bavu s gradišćanskohrvatskom tematikom.

Aktualni broj Matice

ORF

U najnovijem broju Matice predstavljaju Marijana Brajinovića kot graditelja prijateljskih mostov med Austrijom i Hrvstakom.

Časopis Matica ishadja od 1951. ljeta, ada 67 ljet i to jednoč u misecu. Glavni urednik je Hrvoje Salopek ki je pred točno 25 ljeti počeo djelati u Hrvatskoj matici iseljenikov u Zagrebu, kade je 15 ljet dugo peljao Odiljenje za hrvatske autohtone manjine.

Brajinović spominja i HGKD u Beču

U razgovoru s Draženom Stojanovićem Brajinović govori o tomu kako je svaki dan išao piše 16 kilometrov u školu, kako s maturom na crikvenoj gimnaziji nije mogao študirati u ondašnjoj Jugoslaviji, kako se je školovao u Beču i nastao ministerijalni savjetnik u ministarstvu za gospodarstvo, kako je upoznao svoju ženu ka je iz Maloga Borištofa i kako je Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču zbog njega minjalo štatute.

Aktualni broj Matice

ORF

Zalaganje za spominjanje na Filipa Kaušića

U intervjuu Brajinović govori i o tomu kako je sudjelivao pred tridesetimi ljeti u organiziranju Hrvatov po cijelom svitu, ča je sve poduzeo za jačenje hrvatstva u Austriji i kako je lobirao med austrijanskimi političari da budu zagovarali neodvisnost Hrvatske.

Kot predsjednik Austrijansko-hrvatskoga društva se je Brajinović poskrbio, da podignu Filipu Kaušiću u njegovom rodnom Celindofu kot i u Zagrebu, kade je utemeljio svečilišće, spomenploču. A otkrivanjem biste Filipa Kaušića u Celindofu se bavi posebni članak aktualnoga broja Matice. Kaušić je rodjen ljetos pred 400 ljeti.

Aktualni broj Matice

ORF

Hrvatsko-ugarska nagodba daljnja tema u časopisu

Jedan članak Matice je posvećen 150. obljetnice Hrvatsko-ugarske nagodbe ka je imala pozitivne posljedice za žitak zapadnougarskih Hrvatov.

Akademik Nikola Benčić je ljetos pri simpoziju o nagodbi u Šopronu govorio, da je po nagodbi slijedila najbolja duhovna i kulturna perioda Gradišćanskih Hrvatov. Povjesničar Željko Holjevac govori o posljedica nagodbe, ali se ne zgleda posebno na Gradišćanske Hrvate.

Aktualni broj Matice

ORF

Europ. nogometno prvenstvo Hrvatov izvan Hrvatske

Prez nogometne reprezentacije Gradišćanskih Hrvatov su ljetos održali i 6. Europsko prvenstvo nogometnih klubov izvan Hrvatske. Titulu Europskoga prvaka je dobio Nogometni klub Pajde Möhlin iz Švicarske, ku pelja otac nogometaša Ivana Rakitića, a trener je Ivanov brat. Drugi su nastali vojvodjanski Hrvati, ki su se kvalificirali za finalni turnir. Hrvati iz Vojvodine u Srbiji su lani naime dobili europsko prvenstvo hrvatskih manjin, pri kom je momčad Gradišćanskih Hrvatov položila treto mjesto.

Aktualni broj Matice

ORF

Link: