Počela ljetna Škola folklora u Zadru

U Zadru je čer četvrtak počela ljetna Škola hrvatskoga folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Ljetos se sudioniki bavu jačkami i plesi iz jadranskoga područja.

Ljetošnja ljetna Škola hrvatskoga folklora će durati do 11. augusta. Folklor jadranskoga područja siže od otokov Krka, Cresa, Raba i Paga prik Trogira i Makarskoga primorja ča do hrvatskoga folklora Boke Kotorske u Črnoj Gori.

Ljetos nije gradišćanskohrvstkih pohodnikov

Djelaonice za gradišćanskohrvatske tance ljetos neće biti u okviru ljetne Škole hrvatskoga folklora. Nju su prošla ljeta peljali kotrigi Kolo Slavuja. Med sudioniki ljetos niti nije Gradišćanskih Hrvatov je rekla voditeljica projekta Snježana Jurišić.

ljetna škola folklora Zadar Štefan Novak Filip Tyran Lydia Novak

Petar Tyran

Lani su sudjelivali kotrigi Kolo Slavuja pri ljetnoj Školi folkora

Med predavači u sekciji za ples su peljač folklornoga ansambla, LADO, Andrija Ivančan i Vidoslav Bagur, stručni savjetnik Medjunarodne smotre folklora u Zagrebu. Sviranje tradicijonalnih inštrumentov podučava Vjekoslav Martinić, a tamburaškim orkestrom Škole ravnat će Tibor Bün. Tibor Bün je jur većkrat podučavao pri etno taboru u Koljnofu.