Hajdušić nasljednica Anite Malli

Martina Hajdušić je nova zemaljska poslovoditeljica Zelenih u Gradišću. 40-ljetna rodjena Vulkaprodrštofka je menedžerka na socijalnom području. Ona je jednoglasno odibrana pri zemaljskom odboru Zelenih. Hajdušić će u funkciji naslijediti Anitu Malli iz Gerištofa, ka je od februara 2014. ljeta bila zemaljska poslovoditeljica gradišćanskih Zelenih.

Martina Hajdusich će s 1. septembrom preuzeti funkciju. 38-ljetna Malli će u stranki ostati aktivna kot kotarska savjetnica Zelenih u 7. bečanskom kotaru.

Malli, Hajdusich, Petrik

Grüne Burgenland

Anita Malli, Martina Hajdušić i Regina Petrik)