Nagrada za Mladu inicijativu Mjenovo

Mlada inicijativa Mjenovo je petak u Gonji Šica primila Gradišćansku nagradu za narodnu kulturu. Nagradu su primili za prikazivanje hrvatskih mjuziklov na visokom nivou. Subotu u pol devetoj navečer u farskom vrtu Mjenova imaju premijeru svojega petoga mjuzikla „Promises, promises“.

Mlada inicijativa Mjenovo nagrada narodna kultura

ORF

Zemaljski poglavar Hans Niessl je predao Mladoj inicijativi Gradišćansku nagradu za narodnu kulturu

Polag žirija je Mlada inicijativa Mjenovo peldodavna za kulturno djelovanje u selu. Od svojega utemeljenja 1985. ljeta Inicijativa redovito priredjuje igrokaze, koncerte i čitanja, a od 2010. ljeta svako drugo ljeto prezentira hrvatski mjuzikl na visokom nivou.

Mladi inicijativa Mjenovo uza to skoro 30 ljet dugo podvara dvojezičnu seosku biblioteku.

Mlada inicijativa Mjenovo nagrada narodna kultura

ORF

Nagrada postoji od skulpture i od 1.500 eurov

Kot je rekao predsjednik Mlade inicijative Marko Bucolić se veselu nagradi, ka je ujedno i potvrda zato, da publika cijeni djelovanje društva. On se ufa, da ćedu pri premijeri novoga mjuzikla „Promises, promises“ moć pokazati, da su si zaslužili ovu nagradu.

Mlada inicijativa Mjenovo nagrada narodna kultura

ORF

Novi mjuzikl „Promises, promises“

Na ljetnoj pozornici u farskom vrtu Mjenova do 13. julija kažu mjuzikl „Promises, promises“. On temelji na filmu Billya Wildera „Das Appartement“. Producirao ga je Burt Bacharach a libreto je napisao Niel Simon. Mjenovci se služu hrvatskoga prevoda. Kusić su kazali u sedamdeseti ljeti zadnjega stoljeća u teatru „Komedija“ u Zagrebu.

Za gradišćanskohrvatsku pozornicu su adaptirali tekste Mate Palatin i Edi Jahns. U predstave, za ke su se intenzivno vježbali, je involvirano po riči Marka Bucolića oko 150 ljudi. Selo Mjenovo ima oko 400 stanovnikov.

Mlada inicijativa Mjenovo nagrada narodna kultura

ORF

Ljetos su podilili tri nagrade za Narodnu kulturu

Jednu nagradu je dostao Muzej za seljačke spravi u Svetom Mihalju. Ppred 25 ljeti je umirovljeni tržac mašinov Josef Matisović iz Svetoga Mihalja imao ideju, da otvoru takoj muzej. Veljek su utetemeljili društvo, ko je ljeto dan kašnje jur otvorilo muzej.

Nagradu je primio i Muzički gimnazij Gornje Šice za svoje arhivsko djelo. Razred 8M je pregledao stare rukosipe iz arhiva gradišćanskoga Zavoda za narodnu muziku, je digitalizirao i transkribirao pomoću kompjutorskoga programa.

Nagrada postoji jur šest ljet dugo

Nagradu je 2012. ljeta pokrenuo zemaljski poglavar Hans Niessl, da bi odlikovao ljude i institucije, ke se skrbu za obdržanje i gajene šarolikoga tradicionalnoga kulturnoga dobra u Gradišću.

U žiriju je zastupana i Gabrijela Novak-Karall od Hrvatskoga centra u Beču. Priklani je odlikovan Mirko Berlaković, kantor, sabirač, izdavač i dugoljetni direktor Dvojezične glavne škole Veliki Borištof.