Prezentacija knjige o Miloradiću

Velik broj ljudi se je odazvao pozivu na prezentaciju monografije o Mati Meršiću Miloradiću četvrtak navečer u Hrvatskom centru u Beču. Monografiju s naslovom „Miloradić“ je napisao Nikola Benčića. Akademik se jur prik pedeset ljet dugo bavi Miloradićem.

Život i djelovanje jednoga od najvećih pjesnikov i intelektualcev Gradišćanskih Hrvatov sprohadja Nikolu Benčića jur od ranih 1960 ljet. Onda je naime doktorirao o Miloradiću na sveučilišću u Beču.

Monografija o Miloradiću

ORF

Pokidop postoju monografije o drugi velikani narodne grupe si je on vidio za dužnost, da napiše i jednu o Miloradiću, tako Benčić. Izašla je ljetos u februaru prilikom 90. smrtnoga dana Miloradića:

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Miloradićev žitak je opširno dokumentiran

Monografija je podiljena u različna poglavlja. Početak se bavi kronološki ditinstvom u Frakanavi, školovanjem, bogoslovlju i dušobrižničkim djelovanjem kot kapelan i farnik u Kemlji, kade je Miloradić prebavio 50 ljet dugo i kade je umro 15. februaru 1928. ljeta.

Ivo Sučić i Nikola Benčić

ORF

Ivo Sučić i Nikola Benčić

Drugo poglavlje je znanstveno djelovanje i pjesničtvo a treto narodno djelovanje. Benčić piše u monografiji i o tom, da je Miloradić bio prvi urednik Hrvatskih novin, i to 1910. ljeta za tri misece.

Prezentacija knjige "Miloradić"

ORF

Miloradić je bio prvi urednik Hrvatskih novin

Knjiga nije znanstvena nego za narod ada za svakoga mišljena, ki se interesira za Mate Meršić Miloradića, tako Benčić. Hrvatsko kulturno društvo će preuzeti tiskanje daljnjih egzemplarov monografije „Miloradić“.

Prilikom prezentacije monografije u Beču je sastavio Štefan Zvonarić iz Velikoga Borištofa malu izložbu s dragocijenimi dokumenti, pismi, članki, rukopisi i knjiga o i od Mate Meršića Miloradića, ke je on preuzeo od strica Štefana Zvonarića. Med njimi je i ugarski pisam i latinskih dokumentov:

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Prezentacija monografije "Miloradić"

ORF

Rukopis Mate Meršić Miloradića

Prezentacija monografije "Miloradić"

ORF

Izložbu je pripravio Štefan Zvonarić

Prezentaciju je pratio šarolik program

Antonell Pranjić je tehnički pripremio neke fotografije iz arhiva Nikole Benčića u vezi s Matom Meršićem Miloradićem. Ovu izložbu su si pohodniki isto mogli pogledati u Hrvatskom centru. Muzički je priredbu oblikovao zbor Dolnja Pulja pod peljanjem Jelke Zeichmann Kočiš. Zbor je predstavio uz drugo i tri pjesme, ke su iz pera Mate Meršića Miloradića. Oglazbio je pjesme Štefan Kočiš iz Dolnje Pulje.

Prezentacija knjige "Miloradić"

ORF

Bila je izložba o Miloradiću

Zbor Dolnja Pulja

ORF

Zbor Dolnja Pulja je dao muzički okvir

Knjigu predstavio je glavni urednik Hrvatskih novin, Petar Tyran a Franjo Nemet iz Kemlje je čitao tekst, koga je on sam napisao 2001. ljeta na temelju povidanj svoje tete Marije Gorgošilić. Marija Gorgošilić je troja ljeta dugo bila kuharica Mate Meršića Miloradića u Kemlji i je povidala u familiji o različni doživljaji s farnikom u Kemlji.

Franjo Nemet

ORF

Kemljanac Franjo Nemet je preštao vlašći tekst

Prezentacija monografije "Miloradić"

ORF

Na prezentaciju je došlo dost ljudi

Monografiju ćedu prezentirati u Zagrebu

Prezentacija monografije u Zagrebu i okrugli stol o Miloradiću ćedu biti dojduću srijedu, 25. aprila u prostorija Hrvatske matice iseljenika. Pritom će i sudjelivati autor Nikola Benčić.