20 ljet folklorno društvo Črip

U Devinskom Novom Selu u Slovačkoj je mjesna folklorna grupa Črip subotu otpodne svečevala 20. obljetnicu postojanja. Društvo se sastoji od naraštajne grupe s malimi plesači i tamburaši kot i od tamburaškoga sastava.

20 ljet folklorno društvo Črip

ORF

Hrvatski učitelj Toni Milanović je dici učio hrvatske brajalice

20 ljet folklorno društvo Črip

ORF

Kristina Karall, predsjednica Čripa je narizala rodjendansku tortu (na desno)

Uz aktivne kotrige su pri svetačnosti u Istra centru nastupili i bivši člani, ki su pred prilično 10 ljeti prestali tancati.

20 ljet folklorno društvo Črip

ORF

Nastupili su tamburaši...

20 ljet folklorno društvo Črip

ORF

...folklorne grupe Črip

20 ljet folklorno društvo Črip

ORF

Publika je došla u velikom broju na svečevanje

20 ljet folklorno društvo Črip

ORF

Tereza Mardiakova je muzička peljačica Čripa i član prve ure

Ime Črip

Grupa se zove Črip ar je sve manje Hrvatov u Devinskom Novom Selu. Ime Črip neka bude znak zato, da je društvo samo još jedan mali dio jednoga bivšega velikoga hrvatskoga mozaika.

Devinsko Novo Selo je jur od 1972. ljeta dio grada Bratislave.

Mladina iz Devinskoga Novoga Sela je osnovala Črip

Pred 20 timi ljeti su mladi ljudi kanili tancati i igrati, tako da su utemeljili vlašću folklornu grupu. Na početku su samo imali dvi mandoline i dvi gitare, je rekla Tereza Mardiakova, muzička peljačica Čripa i član prve ure. Branko Kornfeind im je preskrbio prve tambure i note.

Člani su se dalje školovali i se još svenek školuju na ljetnoj i zimskoj školi folkora u Hrvatskoj. U tamburaškoj grupi igra 10 divojak i junakov u starosti od 15 do 22 ljet i su muzički na dost visokom nivou, tako Tereza Mardiakova. Tamburaši su se u toku ljet dost dobro naučili hrvatski i to kroz tekste jačak i putovanja u Hrvatsku.

20 ljet folklorno društvo Črip

ORF

Nastupio je tamburaški sastav KUD Sveta Ana iz Zagreba

20 ljet folklorno društvo Črip

ORF

Bivši člani su prikazali koregrafije iz Slavonije...

20 ljet folklorno društvo Črip

ORF

...i iz Podravine

Nijedno dite nije iz hrvatske obitelji

Črip ima naraštajnu grupu u starosti od trih do osam ljet. 6 tamburašov i 10 plesačev se u proba uči korake tancev i tekste jačak. Iako se u proba ne govori hrvatski peljačica gleda nato, da dica razumu ča jaču. Uzato je važno, da i dostanu ćut za ritam, tako Tereza Mardiakova.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Nijedno dite nije iz hrvatske obitelji. Lektor Toni Milanović podučava dicu Čripa pol ure u tajednu dugo na standardnom hrvatskom jeziku. Jezični tečaj organizira Hrvatsko ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tereza Mardiakova si želji, da bi društvu Črip u budućnosti već ljudi pomagalo i da bi pozitivna energija nadalje vladala unutar folklorne grupe.

Črip ima prijateljske veze s tamburaši iz Hrvatske

Pri svetačnosti je nastupio i tamburaški sastav KUD Sveta Ana iz Zagreba. S ovom grupom ima Črip oko 15 ljet dugo prijateljske veze.

Nikola Tuškan, peljač ovoga sastava je jur par puti držao tamburaški tabor za člane Čripa u Devinskom Novom Selu odnosno i u Hrvatskoj. Lani u februaru su tamburaši Čripa imali skupni koncert s tamburaši iz Zagreba.

U toku ljet je bilo oko 150 tancošev i tamburašev učlanjeno u folklornoj grupi Črip.