Film o Moravski Hrvati u Českoj

Česka televizija je utorak navečer kazala 57 minut dužičak film o Moravski Hrvati. Pod naslovom Moravští Chorvaté - zrazený národ (Moravski Hrvati vkanjeni narod) su u televizijskoj dokumentaciji pokazali sudbinu narodne grupe na jugu Morave.

Moravski Hrvati su oćutili posljedice povijesnoga dokumenta, zbog koga su pripradniki nacionalne manjine raseljeni po cijeloj Českoj Republiki.

Pripadnik i aktivist ove narodne grupe, Jozo Lavička, je pred kratkim svečevao svoj 85. rodjendan.