Jubilej kulturnoga aktivista Lavičke

Kulturni aktivist moravskih Hrvatov, Jozo Lavička iz Beča svečuje danas srijedu svoj 85. rodjendan. Poznat je kot angažiran Hrvat, ki se skrbi za očuvanje kulture moravskih Hrvatov. Za svoj angažman je dostao kulturnu nagradu Hrvatskoga centra u Beču „Metron“ za 2012. ljeto.

Jozo Lavička knjige

ORF

Izdao je dvi knjige o Frelištofu, svojem rodnom selu

Izdao je dvojezičnu knjigu s naslovom „Lipo naše selo“ i enciklopediju o svojem rodnom selu Frelištofu. Onde je dao popraviti cimitor, i je opet pokrenuo tradicionalni hrvatski kiritof i spasio moravske nošnje da se ne zgubu.

85-ljetni Jozo Lavička je još svenek aktivan i čuda piše. Napisao je prik 200 hrvatskih pjesam o različni ljudi i prilika, a svakoj pjesmi je dodao odgovarajuću fotografiju. Napisao je i prik 400 nimških pjesam. Od 1985. ljeta, u kom je upoznao Petra Tyrana, da se redovito pojavljuje u Hrvatski novina, tako da „svi Gradišćanski Hrvati kroz te novine poznaju Lavičku“, je rekao jubilar.

Jozo Lavička i knjige

ORF

Jubilar Jozo Lavička u svojem stanu u Beču

Jozo Lavička je sastavio i opširnu knjigu o akademskom slikaru Otmaru Ružički.

Jozo Lavička i knjige

ORF

Akademski slikar Otmar Ružička je ovjekovječio svojimi slikami Moravske Hrvate i njev život.

Jozo Lavička se je narodio u Frelištofu, jednom od trih gradišćanskohrvatskih sel u Českoj uz Dobro Polje i Preravu. Moravska kita Gradišćanskih Hrvatov je bila dosta odcipljenja od Gradišćanskih Hrvatov, ali imala je veze s Gradišćanskimi Hrvati u Slovačkoj, je rekao Lavička. O jezični i povijesni posebnosti moravskih Gradišćanskih Hrvatov se je opširnije bavio jezikoslovac i povjesničar Alojz Jembrih u knjigi, ku je lani izdao.