Božićni koncert zbora „Pax et bonum“

Mišoviti zbor „Pax et bonum“ je subotu navečer u Filežu pozvao na božićni koncert. Nastupilo je oko 150 jačkaric i jačkarov uz soliste i neke klape. Sudioniki su iz trih zemalj, iz Gradišća, Slovačke i Ugarske.

Božićni koncert zbora "Pax et bonum" 2017

ORF

Zbor „Pax et bonum“ je nastupio sam...

Božićni koncert zbora "Pax et bonum" 2017

ORF

...i sa solisti

Božićni koncert zbora "Pax et bonum" 2017

ORF

Koljnofski načelnik Franjo Grubić kot solist

Zbor postoji od 2015. ljeta

Zbor „Pax et bonum“ su utemeljili na inicijativu biškupa Egidija Živkovića. Pred trimi ljeti je imao prvi božićni koncert u Filežu.

Zbor je prikgranični projekt, u kom sudjeluju jačkarice i jačkari iz sjevernoga, sridnjega i južnoga Gradišća kot i iz Slovačke i Ugarske.

Po prvi put je zmožni zbor imao koncert u fileškoj dvorani za priredbe, a to ne samo s duhovnimi nego i svitskimi jačkami. Četverojezični program s hrvatskimi, latinskimi, nimškimi i ugarskimi pjesmami je zavježbao pastoralni asistent Ivo Šeparović.

Pri sastavljanju programa je gledao na to, da bude zanimljiva mišavina za publiku i za kotrige zbora. Solisti i pjevači da nisu na Šeparovićev poziv nastali kotrigi zbora nego kroz usmenu propagandu.

Božićni koncert zbora "Pax et bonum" 2017

ORF

Novo utemeljena ženska klapa „Pax et bonum“

Božićni koncert zbora "Pax et bonum" 2017

ORF

650 ljudi je došlo na božićni koncert u filešku dvoranu

Novo utemeljena ženska klapa „Pax et bonum“

Po prvi put je pri koncertu nastupila ženska klapa „Pax et bonum“. Ona je nastala od druge klape i da bi došle nove članice su preminili ime, je rekao zborovodja Ivo Šeparović.

On je svaki dan održavao probe i se je vozio od Slovačke prik Austrije u Ugarsku. U Koljnofu su imali skupne probe sa 120, 130 ljudi u kulturnom domu, tako Ivo Šeparović.

Božićni koncert zbora "Pax et bonum" 2017

ORF

Biškup Egidije Živković je kot solist jačio „Pismo moja hrli tamo“...

Božićni koncert zbora "Pax et bonum" 2017

ORF

...uz pratnju zmožnoga zbora „Pax et bonum“

Biškup Egidije Živković je nastupio kot solist

Na koncu koncerta je nastupio biškup Egidije Živković kot solist jačkom „Pismo moja hrli tamo“. Zborovodja Ivo Šeparović je sam kanio jačiti pjesmu, ali on ima zdrastvene probleme s glasnicami.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Tako je biškupa Živkovića prosio, je li ne bi on mogao jačiti. Imali su tajne probe, još i kotrigi zbora su bili presenećeni o Živkovićevom nastupu, tako Ivo Šeparović.

Božićni koncert zbora "Pax et bonum" 2017

ORF

Andrija Benčić iz Čembe je isto nastupio kot solist

Božićni koncert zbora "Pax et bonum" 2017

ORF

Pastoralni asistent i zborovodja Ivo Šeparović u intervjuu

Zadnji božićni koncert zbora

U dojdućem ljetu već nećedu nastupiti u decembru božićnim koncertom, ar je jako teško u ovom času najti skupne termine za probe. Imat ćedu koncert u nekom drugom misecu, a i mjesto nastupa još nij poznato. Zbor ima 180 stalnih kotrigov za takov velik zbor je teško najti odgovorajuću veliku dvoranu ili crikvu, je rekao zborovodja Ivo Šeparović.

Zbor „Pax et bonum“ će 6. maja 2018. ljeta muzički oblikovati mašu pri hrvatskom shodišću u Juri u Ugarskoj, a dat će koncert 6. oktobra 2018. u Haydnovoj dvorani u Željeznu. Koncert subotu su snimili i ćedu ga objelodaniti na CD-u i DVD-u.

Lani je zbor „Pax et bonum“ još u fileškoj crikvi dao božićni koncert.

Nedilju je oko 650 ljudi pohodilo božićni koncert u dvorani za priredbe u Filežu.

Televizijski prinos o koncertu u Filežu morete viditi u Dobar dan Hrvati 17.12.2017.