Minority Safepack u Beču predstavljen

U Beču su pandiljak dopodne oficijelno predstavili europsku akciju za poboljšanje prav narodnih grup s imenom „Minority Safepack“. Inicijativa gradjanov je do sada najveća i najznačajnica akcija solidarnosti autohtonih manjin u Europi.

Inicijativom kanu dostignuti, da Europska unija poboljša obrambu pripadnikov nacionalnih i jezičnih manjin i da jača kulturnu i jezičnu šarolikost u Uniji. Pri današnjoj prezentaciji su med drugim bili nazočni predsjednik Federalističke unije europskih narodnih grup FUEN Loránt Vincze, zemaljski poglavar Južnoga Tirola Luis Durnwalder kot i Visoki poslanik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko.

Minority Safepack

Petar Tyran

U Beču su danas vrhovni zastupniki predstavili inicijativu Minority Safepack.

Minority Safepack

Petar Tyran

Predsjednik Federalističke unije europskih narodnih grup FUEN Loránt Vincze, kuratorica Hrvatskoga centra u Beču, Gabriela Novak-Karall i i Visoki poslanik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko

O važnosti ove jedinstvene inicijative veli govoračica Austrijanskoga Safepack-komiteta i peljačica Hrvatskoga centra u Beču, Gabriela Novak Karall, da je važo da se pitanja manjin riješu na europskoj razini. Tako bi i gradišćanski Hrvati imali veliku korist u tom, ako bi se našlo odgovore naprimjer i za podupiranje pri prikgranični projekti ili u pristupu k manjinskim medijam izvan zemlje.

Minority Safepack

Petar Tyran

Aktivisti su predstavili Minority Safepack inicijativu u Beču...

Minority Safepack

Petar Tyran

...ku podupiraju i neki prominentni pripadniki narodnih grup, tako i Vili Rešetarić ( drugi od desne strani).

Da bi se Europski parlamenat bavio gradjanskom inicijativom je ukupno potriban milion potpisov. Dodatno tomu u barem sedam držav članic Europske unije mora potpisati odredjen broj gradjanov, u Austriji je potribno 13.500 potpisov. Inicijativa se more potpisati ili u internetu ili u tiskanom obliku. Moguće je to do 3. aprila 2018. ljeta.

Link