Petrovo Selo: otvorili su seoski muzej

U Petrovom Selu su nedilju svetačno otvorili Seoski muzej, u kom se more viditi kako su ljudi od 1920-ih do 1940-ih ljet živili u selu. Izloženi su različni alati kimi su djelali ili u kuhinji ili vani na polju. Otvaranje muzeja je stalo pod geslom „Čer danas zutra“.

Ana Škrapić-Timar, predsjednica Hrvatske samouprave Petrovoga Sela, veli da je ideja za takov muzej jur dugo postojala.

Sakupiti povjesne spravi na jednom mjestu

Nakana je, da čuvaju staro dugovanje iz sela na jednom mjestu za buduće generacije.

Svi ljudi iz sela su doprimili čuda staroga dugovanja za muzej, ko su doma čuvali. I pri obnavljanju zgrade su ljudi pomagali, se veseli Ana Škrapić-Timar.

Otvaranje muzeja u Petrovo Selo

ORF

Presjednica Hrvatske samouprave Petrovoga Sela Ana Škrapić-Timar ...

Otvaranje muzeja u Petrovo Selo

ORF

... se veseli otvaranju seoskoga muzeja u Petrovom Selu ...

Otvaranje muzeja u Petrovo Selo

ORF

... ko se nahadja u obnovljenoj zgradi na dvoru stare škole

Podupiranje muzeja iz Amerike
Novi seoski muzej se nahadja u obnovljenoj zgradi na dvoru stare škole. Društvo Sv. Petra i Pavla, ko su utemeljili iseljeniki iz Petrovoga Sela u Ameriki, je financiralo Seoski muzej darom od 40.000 dolarov.

Geslo otvaranja „Čer danas zutra“

Cijela nedilja je stala pod geslom „Čer danas zutra“. Došlo je oko 800 ljudi na svečevanje u Petrovo Selo. Pri kulturnom programu su med drugimi nastupila dica iz čuvarnice i osnovne škole, kot i stari Pinka Band.

Otvaranje muzeja u Petrovo Selo

ORF

Prilikom otvaranja Seoskoga muzeja nastupio je i stari Pinka Band

Otvaranje muzeja u Petrovo Selo

ORF

U muzeju su napravili kuhinju kot i sobu tako kot su prije ljudi stanovali

Otvaranje muzeja u Petrovo Selo

ORF

U škadnju prezentiraju stare seljačke spravi ke su ljudi darovali za muzej