Jožef Hirschl pomaže u Hrvatskom dekanatu

Polag personalnih visti dijeceze Željezno od 12. septembra je imenovao biškup Egidije Živković farnika u mirovini Jožefa Hirschla pomoćnikom u Hrvatskom dekanatu. On da će pomagati u fara Veliki i Mali Borištof kot i u Šuševu.

82-ljetni rodjeni Petrovišćan će tim naslijediti fra Ivana Bošnjaka, ki se je koncem augusta vratio u Bosnu i Hercegovinu.