Berlaković i njegov Takamovsky-CD

Rodjeni Velikoborištofac Jürgen Berlaković je pred kratkim izdao novi CD u okviru solo-projekta „Takamovsky - Sonic Counterpoint“. 47-ljetni muzičar se je etablirao u alternativnoj sceni za eksperimentalnu muziku i literano-muzički akcionizam.

Berlaković Jürgen CD Takamovsky

Takamovsky

Jürgen Berlaković...

Aktivan je i u Bečanskom povrćnom orkestru. U svojem novom solo-projektu se bavi s elektronskom muzikom s baroknimi elementi, je rekao Jürgen Berlaković.

On kombinira harmonije iz baroka i renesanse s muzikom ku igra na gitari, ka je štimana kot viola da gamba, a to sve poveže s elektronskom muzikom. Kombinirati dva elemente, ki na prvi pogled ne pašu skupa, mu je bio cilj, je rekao Berlaković.

Ime Takamovsyki si nije izabrao kot pseudonim. Takamovsyki je nazvao svoj projekt. Ideja mu je bila, da upotribi ime s mnogimi konotacijami ko more biti japansko, slavsko ili englesko, tako Berlaković.

Berlaković Jürgen CD Takamovsky

Takamovsky

... pri djelu u študiju

Jürgen Berlaković načinja i radiofonske priče, ke se emitiraju na programu radija Ö1. A Film Archiv Austria je pred nekolikimi ljeti izdao DVD nimoga filma „Die Würghand“ iz 1920. ljeta, za koga su filmsku muziku komponirali i snimili Jürgen Berlaković i muzičar Ulrich Troyer.

Berlaković Jürgen CD Takamovsky

Takamovsky

Berlakovićev novi CD

Link: