Novi križni put u Petrovom Selu

U Petrovom Selu ćedu petak otpodne posvetiti novi križni put pod vedrim nebom. On pelja na dužini od oko 150 metrov k crikvi svetoga Petra i Pavla, ka leži na brigu izvan sela. Inicijativu za izgradnju križnoga puta je pokrenula Hrvatska samouprava, ka si je stavila cilj da jača hrvatski jezik u seoskom kipu.

Sve štacije imaju hrvatske natpise. Pred nekolikim ljeti su prilikom istraživanj Austrijanskih znanstvenikov ustanovili, da u Petrovom Selu nimaju čuda hrvatskih natpisov u selu. Imaju samo neke drivene putokaze i tablice, popise farnikov i na hrvatski natpis velikom zvonu. To je bio jedan uzrok, da su si premislili da bi morali u selu postaviti spomenike, kade se ljudi moru svaki snjati s hrvatskim jezikom, je rekla predsjednica Hrvatske samouprave, Ana Timar-Škrapić.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

kazališna grupa Petrovo Selo Ana Škrapić Timar

ORF

Predsjednica hrvaske samouprave Petrovoga Sela, Ana Timar-Škrapić

Hrvatski križni put neka upozorava na Hrvate

Uz spomenkamen iz Moslavine u spomen doseljenja Hrvatov su si nakanili gradnju vanjskoga hrvatskoga križnoga puta prema velikoj crikvi na brigu, tako Timar-Škrapić, ar u seoskoj crikvi da ionako imaju jako lip križni put po ugarsku.

Našli su si umjetnika T.Takácsa Tibora iz Sambotela, ki je napravio slike od mozaika. To da je stalo milion forintov, blizu 3.200 eurov. Pokidob samouprava nima toliko pinez su ponudili familijam iz Petrovoga Sela da si moru osvojiti štaciju, je rekla Ana Timar-Škrapić. Konačno da su seoski ljudi i ljudi iz inozemstva i Amerike darovali četire milione forintov (skoro 12.800 eurov), tako da su mogli zgraditi križni put. Hrvatski križni put u Petrovom Selu se prostire na dužini od 150 metrov.

Petrovo Selo novi križni put

Ana Timar-Škrapić

Novi križni put je kod crikve na brigu...

Petrovo Selo novi križni put

Ana Timar-Škrapić

...svaka štacija kaže mozaik Jezuševe muke....

Petrovo Selo novi križni put

Ana Timar-Škrapić

...i je popisana po hrvatsku

Posvećenje križnoga puta na Veliki petak

Svetačnost s posvećenjem i molenjem križnoga puta u Petrovom Selu počinje danas na Veliki petak u 14.00 ura. Mozaike s prikazom Muke Kristuševe je stvorio umjetnik T.Takács Tibor iz Sambotela, nacrt za pilje štacijov je načinio Petrovišćan György Dezső, a praktično djelo su izvršili Petrovišćani Ferenc Takács i Tamás Papp.

Petrovo Selo novi križni put

Ana Timar-Škrapić

Mozaike je načinio umjetnik Tibor T. Takács iz Sambotela....

Petrovo Selo novi križni put

Ana Timar-Škrapić

...pilje je koncipirao Petrovišćan György Dezső....

Petrovo Selo novi križni put

Ana Timar-Škrapić

...a pilje za križni put načinili su Petrovišćani Ferenc Takács i Tamás Papp