HKD išće podupiranje za zgradu

Delegacija Hrvatskoga kulturnoga društva je pandiljak u Zagrebu pregovarala sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koga pelja Zvonko Milas. HKD ima poteškoće sa svojim društvenim stanom. Postojeća biblioteka na prvom katu je nastala preveliko opterećenje za zgradu, tako da ju zbog statičkih uzrokov moraju premjestiti u garažu.

Pokidob Kancelarstvo ne subvencionira gradjevinska djela su prosili Hrvatsku za pomoć, je rekao predsjednik Stanko Horvat. Zastupniki Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske na čelu s predsjenikom Zvonkom Milasom da su obećali pomoć u tom pogledu tako predsjednik HKD-a, Stanko Horvat.

Minjanje Ustava u Koruškoj daljnja tema

Nadalje su se razgovarali o pravnoj situaciji Gradišćanskih Hrvatov i o mogući posljedica po minjanju Ustava u Koruškoj, kade živi priznata narodna grupa koruških Slovencev. Onde da su zaključili minjanje Ustava, u kom će stati da je zemaljski jezik Koruške nimški jezik. To se polag ocjenov stručnjakov za medjunarodno pravo uopće ne poklapa Članom 7 Državnoga ugovora niti sa Članom 18 Ugovora iz St. Germaina, razlaže Stanko Horvat.

„Mi smo informirali Zvonka Milasa o toj situaciji i da se grozi eventualna reperkusija na Gradišćanske Hrvate,“ veli Stanko Horvat. Suradniki Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, da pratu aktualne dogodjaje u Austriji i da su osvidočeni, da će pitanje pozitivno završiti, ovako Stanko Horvat.

HKDejci na posjetu Zvonku Milasu

Stanko Horvat

Delegacija HKD-a na čelu s predsjednikom, Stankom Horvatom (treti s desna) sa zastupniki Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Zvonkom Milasom (treti s liva)

Informacije o djelovanju HKD-a

Treta točka razgovora da je bio udžbenik za 10 do 14-ljetne školare o povijesti Gradišćanskih Hrvatov, koga kani Hrvatsko kulturno društvo ljetos publicirati. S tim povezano su i informirali suradnike Ureda o djelovanju HKD-a. Pri tom je naglasio Stanko Horvat da društvo jur ljeta dugo usko suradjuje s društvi u Ugarskoj i Slovačkoj. „Mi imamo usku kooperaciju ne samo krez Koordinacijski odbor Gradišćanskih Hrvatov nego i krez na primjer Tamburaške ili Klapske festivale, pri ki ne nastupaju samo ansambli iz Austrije i Hrvatske nego i iz Ugarske i Slovačke.“

„HRVAT S.A.M.“ neće uticati na odnos

Na pitanje je li će se preminiti odnos med HKD-om i Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske zbog predvidjenoga društva HRVAT S.A.M., ko kani inicirati biškupija u Željeznu je rekao Stanko Horvat, da se odnos neće preminiti.

„Mi ćemo se nadalje skrbiti za civilne posle a crikva neka se skrbi za crikvene. Ako kanu organizirati prvo shodišće Gradišćanskih Hrvatov u Hrvatsku onda je to lipo“, ovako Stanko Horvat dalje.