HKD Napredak ima novo peljačtvo

Hrvatsko kulturno društvo Napredak u Beču ima novoga predsjednika. Dugoljetni predsjednik Filip Zloušić je po 19 ljeti odstupio i predao funkciju u mladje ruke. Novi predsjednik Napretka je ekonom Zoran Iljkić, ki 14 ljet dugo živi u Austriji.

Filip Zloušić, Zoran Iljkić, Napredak

Napredak

Bivši predsjednik Filip Zloušić i novi predsjednik Zoran Iljkić

Filip Zloušić je 19 ljet dugo stao na čelu Hrvatskoga kulturnoga društva Napredak u Beču. 1995. ljeta je bio i pri utemeljenju društva, ko je izraslo kot podružnica iz već od 100 ljet stare institucije u Bosni i Hercegovini. Od samoga početka je cilj društva da očuva hrvatski identitet i kulturu Hrvatov iz Bosne, ki su se doselili u Austriju. Uza to priredjuje tečaje ki podupiraju integraciju u novoj domovini.

Novi predsjednik je hasnovao Napretkovu ponudu

Filip Zloušić ostaje potpredsjednik, novi predsjednik je ekonom Zoran Iljkić, rodom iz Tuzle. On živi od 2003. ljeta u Austriji i je sam koristio Napretkovu ponudu jezičnih tečajev i različnih priredab. U budućnosti kani nastaviti uhodano djelovanje, ali je i malo modernizirati. Pri tom se kani poslužiti novih medijov.

Uske veze Napretka s Hrvatskim centrom

Hrvatsko kulturno društvo Napredak usko sudjeluje s Djelatnom komorom u Beču i s Institutom za podupiranje u zvanju (BFI). Uza to postoju i uske veze s gradišćanskohrvatskimi društvi. Skupa s Hrvatskim centrom jur ljeta dugo organizira priredbe „Razgovor u centru“. Kooperaciju kani nastaviti i novi predsjednik.

Filip Zloušić, Zoran Iljkić, Napredak

Napredak

Bivši predsjednik Filip Zloušić je peljao generalnu sjednicu HKD-a Napredak u Beču

Širok program djelovanja

U prošloj društvenoj periodi je Napredak priredio na primjer 17 vlašćih priredab, 4 tečaje nimškoga jezika s prilično 250 sudionikov i dvi ljetne akademije sa skoro 60 študentov. Uza to je društvo dodililo nekoliko stipendijov u okviru Fonda fra Ivan Franjo Jukić i je podupiralo tamburašku grupu Akrobih. Novi predsjednik Zoran Iljkić se ufa da ćedu aktivnosti biti i nadalje intenzivne i kvalitetne.

Novi odbor:

  • mag. Iljkić Zoran, predsjednik
  • prof. Zloušić Filip, dopredsjednik i predsjednik Fonda „F. I. F. Jukić“
  • mag. Kostić Mario, blagajnik
  • mag. Doko Danijela, tajnik
  • Vlašić Tina, član
  • Mišak Zdenka, član
  • dr. dipl. inž. Šikić Krešimir, član
  • mag. Crnjac Petar, član
  • počasni predsjednik akademik dr. Radoslav Katičić.
  • nadzorni odbor: dipl. inž. Frano Gattin i dipl. inž. Vojko Debeljak