Novi CD u Pinkovcu: Od Božića do Božića

U kulturnom domu u Pinkovcu su čer nedilju prezentirali novi božićni CD s naslovom „Od Božića do Božića“. Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac ga je snimio u kulturnom domu Pinkovca skupa s dičjim zborom TOP-a. Za naraštajnu grupu je to bilo prvo snimanje.

CD obuhvaća 10 hrvatskih božićnih jačak, od toga su i dvi nove, vlašće kompozicije Sigija Hajszana i muzičkoga peljača Borisa Novaka. Peljač projekta Florian Wagner je rekao o produkciji, da su dica bila jako disciplinirana, i ako da je bilo za mlade jačkare snimanje dosta naporno.

CD Od Božića do Božića

ORF

Florian Wagner je bio koordinator projekta...

CD Od Božića do Božića

ORF

...pri kom je dičji zbor snimio božićne jačke na CD.

CD Od Božića do Božića

ORF

Publika pri prezentaciji u kulturnom stanu u Pinkovcu

Ov drugi božićni CD TOP-a „Od Božića do Božića“ stoji 12 eurov. More se kupiti kod društva ili naručiti u internetu. Zvana toga se more i skinuti od i-tunes ili google store.

Link