Termu Lučman-Frakanava nećedu prodati

Sunčanu termu Lučman-Frakanava ipak nećedu prodati. Zemlja Gradišće ju neće privatizirati i predvidja daljnje investicije. To su čer neočekivano izjavili zemaljski poglavar Hans Niessl (SPÖ) i zemaljski savjetnik za turizam Alexander Petschnig (FPÖ).

Uzrok da je pozitivan gospodarstveni razvitak terme u mladjoj prošlosti, tako zastupniki zemaljske vlade.

Uza to da je terma važan poslodavac i mjesto kade se moru izobraziti inuši. Poslovodja Harald Zagiczek će sada izdjelati koncept ki će i dalje garantirati ekonomski polet.

Zastupniki opozicije kritiziraju da vlada agira prez plana i potribuju transparenciju. Sredinom augusta su raspisali prodaju termu u sridnjem Gradišću.

Jur 2015. ljeta pregovori za prodaju terme nisu bili uspješni.

link

- Sunčana terma Lučman-Frakanava