MEN-seminar završio koncertom u Kugi

U Livki je minuli vikend završio 20. seminar Mladine europskih narodnosti (MEN), koga je organizirao Hrvatski akademski klub (HAK) u suradnji s Klubom slovenskih študentov i študentic u Beču (KSŠŠD). Sudjelivalo je 80 mladih pripadnikov 23 narodnih grup iz 16 zemalj. Zadnja točka programa je bio koncert u Kugi u Velikom Borištofu.

Diana Jurković od HAK-a pozitivno bilancira ovu veliku priredbu pod geslom „Rušiti zidine“, pri koj su sudjelivali uz druge i mladi pripadniki manjin iz Ruske, Danske i Albanije. Sklopiti kontakte s drugimi da se je dobro ugodalo. Sa strani HAK-a premišljavaju jur o daljnji sastanki s drugimi manjinami:

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

I suradnja s KSŠŠD-om da je funkcionirala prez problemov. Oni da se jur poldrug ljeta dobro poznaju. A u pogledu na nove kotrige u MEN-u je tako, da su u Livku došli i Čehi iz Hrvatske, kim se je dobro vidilo i ki bi mogli pristupiti organizaciji, tako Jurković.

"Minority sound"-koncert u Kugi

ORF

Pri završnom koncertu u Kugi je vladala dobra atmosfera

U djelaonica se svenek bavu različnimi temami

Cilj jesenskih seminarov MEN-a je bilo razvijanje mriže učlanjenih društav i daljnje naobrazbe aktivistov europskih manjin. Važna točka programa su svenek različne djelaonice.

Djelaonice u Livki

HAK Facebook

Ljetos su se u četiri djelaonica bavili dizajnom, poviješću, identitetom i politikom, a u slobodnom vrimenu su bili na različni izleti.

"Minority sound"-koncert u Kugi

ORF

Utemeljitelj i peljač Risto Nikolić na gusla sa svojom grupom Balkan Tako Vibes

"Minority sound"-koncert u Kugi

ORF

U bendu Roy de Roy igraju koruški Slovenci

Petak je bio završni koncert u Kugi u Velikom Borištofu. Pritom su stale na pozornici dvi grupe: Roy de Roy, u bendu igraju koruški Slovenci, i Balkan Tango Vibes iz Beča.

Link: