Djelaonice važan dio MEN-seminara

U Livki se u ovom tajednu održava medjunarodni seminar organizacije Mladine europskih narodnosti. Cilj ove priredbe, ka se priredjuje sada jur 20. ljeto, je s jedne strani razvijanje mriže učlanjenih društav a s druge strani daljnja naobrazba aktivistov europskih manjin.

Marija Kornfeind, ka organizira sa strani Hrvatskoga akademskoga kluba ov seminar, je rekla, da postoju svega skupa četire djelaonice.

Djelaonice u Livki

HAK Facebook

Djelaonice održavaju na tvrdjavi u Livki

Djelaonice o „designu“, povijesti i identitetu

Jedna djelaonica se zove „design“. Onde se moru diozimatelji naučiti kako se načinjaju na primjer letke ili mali video-i. „To su stvari, ke manjinske organizacije zapravo svaki dan tribaju“, tako Marija Kornfeind. U drugoj djelaonici ćedu se baviti pohodniki MEN seminara poviješću pojedinih narodnih grup i analizirati pitanje kako povijest utica na ćuti pripadnika te narodne grupe.

Djelaonice u Livki

HAK Facebook

Došlo je oko 80 mladih iz 16 europskih zemalj

Jezik je isto jedna tema djelaonic

U tretoj djelaonici je glavna tema jezik. „Zač su neki jeziki važniji od drugih i zač su manjinski jeziki zvećega manje važni?“. Ovimi pitanji ćedu se baviti u tretoj djelaonici a zvana toga ćedu sastaviti stablo jezikov. Na ovom stablu ćedu biti zabilježeni svi jeziki, ki se govoru u MENu i pokusit ćedu izdjelati jezične familije, ovako Marija Kornfeind.

Četvrta djelaonica se zove nano turizam. „Zvećega je tako da manjinske grupe živu u oni regija, ke turistički nisu tako atraktivne“, veli Marija Kornfeind. Cilj ove djelaonice je izdjelati mogućnosti, kako bi se mogao povući turizam u pogodjene regije.

Djelaonice u Livki

HAK Facebook

Djelaonice su na programu skoro svaki dan

Predvidjena je i rezolucija

Osebujna djelatna grupa za politiku će do kraja ovoga seminara i izdjelati rezolucija je potvrdila Marija Kornfeind.

Seminar organiziraju skupno Hrvatski akademski klub i Klub slovenskih študentov i študentic u Beču.