Nova ulica Kiseljaka u Koljnofu

Općina Koljnof je sada oficijelno dostala Ulicu Kiseljaka. Ime te ulice vidljivo svidoči o partnerstvu, ko Koljnof pet ljet dugo ima s općinom Kiseljak u centralnoj Bosni.

ulica kiseljaka u koljnofu kophaza

općina Kiseljak

Nova tabla s natpisom „Kiseljak utca - Ulica Kiseljaka“ u Koljnofu

Kot je rekao koljnofski načelnik Feri Grubić je Kiseljak stvorio prvi korak da se partnerske općine simbolično povežu i seoskimi ulicami.

U Kiseljaku ćedu dostati Gradišćansku ulicu

Općinska pretpostavnost Koljnofa je bila zato, da Kiseljak ne dostane sada Koljnofsku ulicu nego odlučila se je za Gradišćansku ulicu.

Varoš Kiseljak leži 35 kilometrov sjeverozapadno od Sarajeva i ima 24.000 stanovnikov.

ulica kiseljaka u koljnofu kophaza

općina Kiseljak

Koljnofski muzičari su pratili svetačni čin partnerskih općin u Koljnofu