Izložba Klausa Kerstingera u OHO-u

Klaus Ludwig Kerstinger iz Velikoga Borištofa momentano kaže samostalnu izložbu u Otvorenom stanu u Borti (OHO). Izložba nosi naslov „Manege Leben/maneža život“. U njoj kaže 30 slik u veliki prostorija, ke je mogao i konceptualno oblikovati. Vernisaža je bila petak 9. septembra.

Kipi su dijelom iz vrimena kad je Klaus Ludwig Kerstinger, ki živi u Beču, pred trimi ljeti bio u karenciji a izloženi su i najnoviji eksponati. Na neki slika je dao sudjelivati svojoj dici. Kot je rekao Kerstinger imaju dica fantaziju, ništ konkretnoga predvidjeno i slobodno moljaju. On da je kanio isto doživiti tu ćut, tako da je to ča su dica namoljala na formatu A4 povećao na veći format i na svoj način predjelao.

Najveć ga zanima individuum človik i njegov identitet, je rekao Klaus Ludwig Kerstinger. Izložba u Otvorenom stanu u Borti je otvorena do 1. oktobra. Klaus Ludwig Kerstinger je pred kratkim sudjelivao i pri umjetničkom simpoziju eu-art-network u Uzlopu.

Kerstinger Klaus OHO izložba

ORF

Kipi u velikom formatu visu u prostorija OHO-a

Kerstinger Klaus OHO izložba

ORF

Umjetnik Klaus Ludwig Kerstinger potiče iz Velikoga Borištofa

Kerstinger Klaus OHO izložba

ORF

U svoji slika se bavi s temami svakidanjega žitka ...

Kerstinger Klaus OHO izložba

ORF

... u različni faseta ...

Kerstinger Klaus OHO izložba

ORF

... predjelano u Kerstingerovom stilu moljanja ...

Kerstinger Klaus OHO izložba

ORF

... s grafičnimi elementi

Link