KroaTarantata primila Mini-Metron

Grupa KroaTarantata iz Mundimitra u Italiji je četvrtak u Hrvatskom centru u Beču preuzela kulturnu nagradu Mini-Metron za 2015. ljeto. Mladi muzičari iz Molise, kade u tri seli živu moliški Hrvati, su odlikovani za svoj inovativan način gajenja narodne kulture i zbog povezanosti s Hrvatskim centrom u Beču i s gradišćanskimi Hrvati.

mini metron za kroatarantatu podilenje

ORF

Osam kotrigov grupe KroaTarantata je primilo nagradu Mini-Metron

Dugoljetna povezanost s Gradišćanskimi Hrvati

Poslovoditeljica Hrvatskoga centra i laudatorica, Gabriela Novak-Karall je svakomu muzičaru izručila staklenu nagradu i povelju. KroaTarantata su odlikovani ne samo zbog svoje povezanosti s Hrvatskim centrom u Beču, nego već za svoj inovativan način gajenja narodne kulture.

Odlikovanje mlade Moliške Hrvate jako veseli i časti, veli kotrig KroaTarantate Francesca Sammartino.

mini metron za kroatarantatu podilenje

ORF

mini metron za kroatarantatu podilenje

ORF

mini metron za kroatarantatu podilenje

ORF

Vlašće nošnje, tradicionalni instrumenti i moderni ritmi: to je KroaTarantata

Novak-Karall: Spojili su tradiciju s današnjicom

Kako je istaknula Gabriela Novak-Karall su oživili narodno dobro i je postavili u kontekst s današnjicom. Tim da doprinašaju tomu da se manjinska hrvatska kultura dalje razvija, tako Novak-Karall.

mini metron 2015

ORF

Gabriela Novak-Karall pri svojoj laudaciji, uza nju predsjednik HAK-a Davor Frkat

mini metron 2015

ORF

Antonio Sammartino, jedan od najistaknutijih Moliških Hrvatov, pri govoru

Moliški i Gradišćanski Hrvati imaju sličnu sudbinu

Grupa KroaTarantata postoji od 2010. ljeta i je iz Mundimitra, jednoga od trih sel u ki živu Hrvati od 16. stoljeća. Njev hrvatski govor „Na našo“ dandanas govori oko 2.000 ljudi, tako da im je gajenje i promoviranje jezika jedan od ciljev. Stare hrvatske jačke, ke igraju na tradicionalni instrumenti i u vlašći nošnja, kombiniraju s modernimi ritmi.

mini metron za kroatarantatu podilenje

ORF

Staklenu nagradu Mini-Metron je Hrvatski centar ljetos dodilio po osmi put

mini metron za kroatarantatu podilenje

ORF

Gabriela Novak-Karall je svakomu muzičaru izručila staklenu nagradu i povelju

KroaTarantata jur gostovala na Hrvatskom balu

Muzički sastav KroaTarantata je jur nastupio nekoliko puti i na Hrvatskom balu u Beču. Mini-Metron za 2014. ljeto je primila Mlada Tamburica Uzlop.

mini metron za kroatarantatu podilenje

ORF

mini metron za kroatarantatu podilenje

ORF

mini metron 2015

ORF

Pri dodilenju Mini-Metrona nastupio je i raskvačeni Coffeeshock Company

KroaTarantata nastupa ov vikend u Gradišću

Muzički sastav KroaTarantata se momentano nahadja na turneji kod Gradišćanskih Hrvatov. Danas petak u sedmi navečer ćedu nastupiti u kulturnom domu u Koljnofu, a subotu i nedilju sudjelivaju pri Festivalu hrvatske kulture u Devinskom Novom Selu u Slovačkoj.

mini metron za kroatarantatu podilenje

ORF

KroaTarantata ov vikend još gostuje i u Koljnofu i u Devinskom Novom Selu